Tejpovací páska fixační a tejpovací páska kineziologická

Tejpovací páska je fyzioterapeutická pomůcka sloužící k ochraně nebo léčbě svalů a kloubů. Tejpovací pásky se vyrábí v několika provedeních. Zjednodušeně je můžeme dělit na tejpovací pásky klasické neboli fixační a tejpovací pásky pro kinezio tejpování (Kinesiotaping).Tejpovací páska fixační

Fixační tejpovací páska se využívá hlavně ve sportu a slouží k fixaci kloubních struktur, abychom předešli zranění. Fixační tejpovací páska má za úkol kloub znehybnit, proto by tejpovací páska měla být pevná a ani při namáhání se nenatahovat. Tejpovací páska se obvykle aplikuje pouze po dobu sportovní aktivity. Důvodem je že díky její nepružnosti v dané partii omezuje cirkulaci krve a tím komplikuje proces regenerace. Fixační tejpovací páska se se často používá v kombinaci s molitanovým podtejpem, který vytvoří bariéru mezi kůží a tejpovací páskou a tím sníží podráždění, které tejpovací páska může při pohybu způsobovat.


Tejpovací páska koupit


Tejpovací páska pro kinezio tejpování

Kinezio tejpovací páska je terapeutická pomůcka k léčbě potíží spojených s pohybovým aparátem. Je to v podstatě pružná bavlněná páska, která se lepí na postiženou partii. Kinezio tejpovací páska díky svojí elasticitě neomezuje rozsah pohybu našeho těla a díky speciálnímu teplem aktivovanému lepidlu vydrží na kůži několik dní. Tvůrci kinezio tejpovací pásky se snažili, aby pracoval společně s naším tělem. Proto kinesio tape napodobuje co nejvěrněji vlastnosti lidské pokožky.Vlastnosti tejpovací pásky pro kinezio tejpování

Pružnost kinesiologické tejpovací pásky je u kvalitních 150-160%, což je pružnost téměř shodná s pružností lidské pokožky. Pružnosti je docíleno materiálem, ze kterého je tejpovací páska vyrobena. Jedná se o elastická vlákna zapouzdřená v obalu ze 100% bavlny, která zajištuje prodyšnost a rychlé schnutí tejpu. Odvodu vlhkosti také napomáhá speciální způsob nanesení lepidla, které není naneseno plošně ale ve tvaru rovnoběžných vlnek. To zároveň napomáhá elevaci pokožky, o které se zmíníme později. Ačkoli je tejpovací páska prodyšná je zároveň voděodolná, to nám umožňuje dělat s ním v podstatě jakékoli aktivity včetně plavání. Díky těmto vlastnostem můžeme tejpovací pásku nechat na kůži bez problémů několik dní. Doba aplikace tejpovací pásky se obvykle pohybuje mezi třemi a pěti dny. Kinezio tejpovací páska se dá použít k léčbě prakticky jakéhokoli problému spojeného s pohybovým aparátem.Tejpování poraněných, zanícených nebo natažených svalů

Tejpovací páska TEMTEXNejčastěji se používá ke snížení bolesti a zánětu svalu. Při tejpování za tímto účelem postupujeme následovně. Danou partii protáhneme, takže dojde k napnutí pokožky, na kterou se tejp chystáme nanášet. Před tejpováním by pokožka měla být suchá odmaštěná a pokud možno bez chlupů, aby došlo k co nejlepšímu přilnutí. Kinezio tejpovací páska je nanesená na papírovém podkladu, což nám umožňuje z ní vystřihnout přesně takový tvar, který pro danou aplikaci potřebujeme. Kinesiologická tejpovací páska se obvykle pro tejpování stříhá do tvaru I,Y,X, vějíř, síť a donut. Daný tvar volíme tak, aby co nejlépe kopíroval průběh svalu, nebo v případech vějíř a síť působil na určitou oblast plošně.  Po vystřihnutí žádaného tvaru, bychom ještě měli zakulatit rohy, aby později nedocházelo k odlupování následkem tření o oblečení nebo jinou část těla.Jak se tejpovací páska aplikuje

tejpování rameneTejpovací páska se po nastříhání nanáší na protaženou partii tak, že nejprve odstraníme asi 5cm podkladového papíru na začátku tejpovací pásky a tu přiložíme na počátek svalu. Daný konec ke kůži přitlačíme a zažehlíme. Zažehlení je důležité, protože jak už jsme se zmínili, lepidlo použité na kinezio tejpovací pásce je tepelně aktivní. To znamená, že při zahřátí plně rozvine svoje adhezivní vlastnosti. Zažehlení provádíme tak, že rukou tejpovací pásku třeme a tím ji zahřejeme. Když máme uchycený počátek, můžeme pokračovat v odlepování zbytku podkladového papíru. Při aplikaci musíme být opatrní, abychom se lepivé části nedotkli, to by mělo za následek zhoršení její lepivosti. Na stále nataženou kůži potom tejp v podstatě jen položíme a přitlačíme rukou. Páska by měla co nejvěrněji kopírovat průběh léčeného svalu. Po správném přiložení tejpovací pásku opět zažehlíme jako při lepení základny.Kde si můžu tejpovací pásku koupit


www.tejpovani.cz

www.tejpy24.cz

www.temtex-tape.cz